Technikum Akademii Artystycznej

Szkoła ponadgimnazjalna, 4 letnie niepubliczne technikum dla młodzieży (absolwentów szkół gimnazjalnych) z uprawnieniami szkoły publicznej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Prowadzi kształcenie ogólne i zawodowe na kierunkach kształcenia:

  • Technik realizacji nagrań i nagłośnień,
  • Technik organizacji reklamy.