O Akademii Artystycznej

Akademia Artystyczna jest częścią Grupy BUJNOWICZ. To zespół niezależnych podmiotów oświatowych, prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą. W skład Akademii wchodzą:

Placówka Artystyczna

prowadzi kształcenie hobbistyczne, czyli rozwija zainteresowania i uzdolnienia artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych na zajęciach edukacyjnych w formach pozaszkolnych.

 
 

Technikum dla młodzieży

prowadzi kształcenie ogólnie i zawodowe, czyli umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie a także uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Placówka Doskonalenia

prowadzi kształcenie ustawiczne, czyli umożliwia dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.