PLACÓWKA ARTYSTYCZNA

programy MUZYCZNEJ EDUKACJI WCZESNODZIECIĘCEJ (0-4 lat)

programy ELEMENTARNEGO WYCHOWANIA MUZYCZNEGO (4-12 lat)

programy NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH i ŚPIEWU (6-99 lat)

programy MUZYKI ROZRYWKOWEJ - Popular Music Course (9-99 lat)

PLACÓWKA DOSKONALENIA

TECHNIKUM

Kształcenie ogólne i zawodowe - kierunki dzienne