Placówka Artystyczna Akademii Artystycznej

Niepubliczna placówka artystyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi kształcenie hobbistyczne, czyli umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych na (artystycznych) zajęciach edukacyjnych w formach pozaszkolnych (tj. w czasie wolnym od zajęć szkolnych i zawodowych). Placówkę tworzą 4 domeny działalności:

 

katowicka Szkoła Muzyczna YAMAHA

Zajmuje się rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień muzycznych wg franczyzowego Systemu YAMAHA.

Music English Academy

Zajmuje się rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień językowych.

 

LETNIA akademia muzyki

Zajmuje się organizacją opieki i wypoczynku, łączącego edukację muzyczną z rekreacją (aktywnym odpoczynkiem).

 

Marching School

Zajmuje się nauką gry na perkusji marszowej oraz wychowaniem dzieci i młodzieży w polskiej tradycji wojskowej.